PICTORIGHT FONDS  / Voor wie?

Voor wie is het fonds bedoeld?

  • Organisaties die projecten ontwikkelen met toegevoegde waarde voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.
  • Onderwijsinstellingen voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Voor een aanvraag bij het Pictoright Fonds is het niet noodzakelijk dat je een rechtspersoon bent.

 

Voor wat voor soort projecten kan ik een aanvraag doen?

Projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep professionele beeldmakers (werkend en/of woonachtig in Nederland) in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst komen voor financiering in aanmerking.

Voorbeelden zijn:

  • Het organiseren van een seminar voor professionele beeldmakers waarbij er mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling, ontmoeting en/of netwerken.
  • Randprogrammering met als doelgroep professionele beeldmakers behorende bij een tentoonstelling (afhankelijk van de aard).
  • Een publicatie gericht op één beeldmaker wiens werk en werkwijze van groot belang zijn (geweest) voor de beroepsgroep.

 

Wat voor soort projecten komen niet in aanmerking?

Projecten die andere doelgroepen en/of doelstellingen dan de genoemde bedienen. Projecten ten behoeve van, door of over individuele beeldmakers komen in de regel niet voor financiering vanuit het Pictoright Fonds in aanmerking, tenzij deze van groot belang voor de desbetreffende discipline zijn en de aanvrager dit belang voldoende onderbouwt.

Voorbeelden zijn:

  • Als beeldmaker samenwerken met enkele andere beeldmakers om tot een gezamenlijk werk of tentoonstelling te komen.
  • Tentoonstellingen vallen in de regel buiten de richtlijnen van het Pictoright Fonds.
  • Het maken van een publicatie gericht op één of een aantal beeldmaker(s).