PICTORIGHT FONDS  / FAQ

Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik de uitslag?

Wij streven ernaar om binnen 6 weken na het verstrijken van de deadline over de uitkomst te informeren.

Hoe weet ik of mijn project in aanmerking komt?

Projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst komen voor financiering in aanmerking.

Voorbeelden zijn:

  • Het organiseren van een seminar voor professionele beeldmakers waarbij er mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling, ontmoeting en/of netwerken.
  • Randprogrammering met als doelgroep professionele beeldmakers behorende bij een tentoonstelling (afhankelijk van de aard).
  • Een publicatie gericht op één beeldmaker wiens werk en werkwijze van groot belang zijn (geweest) voor de beroepsgroep.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Doe dan eenvoudig een proefaanvraag. Je hoeft hiervoor nog geen account te hebben. Als deze proefaanvraag aansluit op de richtlijnen van het Pictoright Fonds, zetten we de proefaanvraag om naar een concept. Op dat moment ontvang je een e-mail (kijk voor de zekerheid ook in je ongewenste e-mail) waarna je een account kunt aanmaken.

Zijn de deadlines voor volgend jaar al bekend?

De deadlines voor het komend jaar worden altijd aan het einde van het lopende jaar bekendgemaakt. Zodra de nieuwe deadlines bekend zijn, vind je ze terug op de homepage.

Er zijn doorgaans zes á zeven rondes per jaar.

Indien mijn aanvraag wordt toegekend, wanneer wordt de bijdrage dan uitbetaald?

Het Pictoright Fonds keert in principe achteraf uit, nadat de evaluatie is goedgekeurd. In dat geval wordt de bijdrage meegenomen in de eerstvolgende betalingsronde.

In sommige gevallen is een voorschot mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

Waar komt het geld voor het Pictoright Fonds vandaan?

Na incasso van de collectieve rechten, en voorafgaand aan de uitkering daarvan, wordt er per kalenderjaar een inhouding van 10% gedaan bestemd voor de SoCu bestedingen welke verdeeld worden via het Pictoright Fonds. Van dit bedrag is 50% beschikbaar voor ondersteuning van de activiteiten van de relevante en representatieve beroepsorganisaties voor beeldmakers. De rest van het bedrag is beschikbaar voor aanvragen vanuit het werkveld die voldoen aan de richtlijnen en voorwaarden zoals te vinden op de website en in het Pictoright Fonds reglement.

De SoCugelden worden als volgt verdeeld over de verschillende disciplines:

  • ontwerp/illustratie: 46,75%;
  • fotografie: 46,75%;
  • beeldende kunst: 6,5%.
Kan ik een aanvraag doen voor meerdere jaren?

Ja dat kan, voor maximaal 3 jaar. Onderbouw goed in de aanvraag waarom je een bijdrage voor meerdere jaren wilt aanvragen. Het Pictoright Fonds overweegt meerjarige aanvragen als duidelijk is dat dit bijvoorbeeld in de opstartfase van belang is of voor de continuïteit van een project.

Houd in gedachten dat er bij een positief advies alsnog besloten kan worden slechts één jaar toe te kennen.

Waar vind ik het Pictoright Fonds logo?

Het Pictoright Fonds logo ontvang je per e-mail in een EPS-bestand indien jouw aanvraag wordt toegekend. Mocht je het logo kwijt zijn of in een ander format willen ontvangen, neem dan contact met ons op.

Let op: dit is een ander logo dan het Pictoright logo.