PICTORIGHT FONDS  / FAQ

Veelgestelde vragen

1. Hoe weet ik of mijn project in aanmerking komt?

Projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst komen voor financiering in aanmerking.

Voorbeelden zijn:

 • Het organiseren van een seminar voor professionele beeldmakers waarbij er mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling, ontmoeting en/of netwerken.
 • Randprogrammering met als doelgroep professionele beeldmakers behorende bij een tentoonstelling (afhankelijk van de aard).
 • Een publicatie gericht op één beeldmaker wiens werk en werkwijze van groot belang zijn (geweest) voor de beroepsgroep.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Bekijk eerst de voorwaarden. Twijfel je daarna nog? Doe dan eenvoudig een proefaanvraag. Neem voor overige vragen contact met ons op.

2. Kan ik een aanvraag doen voor meerdere jaren?

Ja dat kan, voor maximaal 3 jaar. Onderbouw goed in de aanvraag waarom je een bijdrage voor meerdere jaren wilt aanvragen. Het Pictoright Fonds overweegt meerjarige aanvragen als duidelijk is dat dit bijvoorbeeld in de opstartfase van belang is of voor de continuïteit van een project.

Houd in gedachten dat er bij een positief advies alsnog besloten kan worden slechts één jaar toe te kennen.

3. Hoe schrijf ik een goede aanvraag?

Vind je het schrijven van een aanvraag lastig? Dat begrijpen we. Maar je hoeft echt geen professionele schrijver te zijn om een goede aanvraag te doen.

Een goede voorbereiding is het halve werk, lees daarom onze voorwaarden goed door. Heb je daarna nog vragen of twijfels? Doe vrijblijvend een proefaanvraag of neem contact op via fonds@pictoright.nl.

En dan het schrijven… Ons online aanvraagformulier helpt je met de structuur en volgorde.

Beantwoord in je aanvraag in ieder geval de onderstaande vragen:

 1. Waar wordt het aangevraagde bedrag aan uitgegeven?
 2. Waarom past het project bij het Pictoright Fonds?
 3. Wat is het doel van het project?
 4. Voor wie is het project?
 5. Waarom is het project van belang voor een brede en/of grote groep professionele beeldmakers en/of voor tenminste één van de disciplines ontwerp, illustratie, fotografie en beeldende kunst?
 6. Wat voor inhoudelijke en praktische informatie over het project is er al beschikbaar? Wat gaat er gebeuren? Hoe ga je te werk? Waar en met wie? Hoe concreter, hoe beter!
 7. Wanneer vindt het project plaats? En wat is hiervoor de planning?

Verder voeg je een begroting & dekkingsplan (max. 2 A4) en een communicatieplan (1 A4) toe:

 • Laat duidelijk zien waar de bijdrage van het Pictoright Fonds voor bedoeld is. Zie FAQ 4 voor een voorbeeld van een begroting en dekkingsplan.
 • Pas op met bulkbedragen en overkoepelende posten, wees duidelijk en specificeer waar nodig. Wees transparant over vergoedingen aan deelnemende makers (uurtarieven en afspraken), ook van de ontwerper van de communicatie uitingen of de fotograaf die het event vastlegt.
 • In het communicatieplan omschrijf je onder andere wat je wilt bereiken, wie je wilt bereiken en het plan van aanpak. Denk bijvoorbeeld ook aan je beoogde/verwachte bereik. Ook hier geldt, hoe concreter hoe beter! Zie FAQ 5 voor meer informatie.

Een aantal algemene tips:

 • Nogmaals: hoe concreter, hoe beter. Tastbare informatie maakt een aanvraag duidelijk en makkelijker te beoordelen. Voorbeelden zijn:
  • verwachte aantal deelnemers,
  • selectiecriteria voor deelnemers,
  • namen van docenten/selectiecommissie/begeleiders/partners,
  • Inhoud, duur en opzet/opbouw van een traject/workshop/lezing/event,
  • distributie en oplage bij een publicatie.
 • Wees eerlijk over informatie die op het moment van schrijven (nog) niet duidelijk is.
 • Doe je een aanvraag voor een onderdeel van een groter geheel? Benoem dan wel de context van hele project, maar focus je inhoudelijk op het onderdeel waar je voor aanvraagt.
 • Laat (ons) zien dat je een beeld hebt van het al dan niet bestaande aanbod en hoe het project hierop inspeelt of aanvult.
 • We letten bij de beoordeling van projecten altijd op fair pay, fair practice, diversiteit & inclusie en duurzaamheid. Ook als deze niet van toepassing zijn op het specifieke onderdeel waarvoor je de bijdrage bij ons aanvraagt. Zorg dus dat het duidelijk is voor de adviescommissie hoe jij met deze onderwerpen rekening houdt in het betreffende project.
 • Download je eigen aanvraag om te kijken of alle teksten goed staan.
 • Als laatste, laat de aanvraag door iemand lezen die inhoudelijk nog weinig of niets weet van het project om te kijken of er nog onduidelijkheden of dubbele teksten in staan.

Succes!

4. Hebben jullie een voorbeeld van een begroting en dekkingsplan?

Ja, dat hebben we. Het voorbeeld geeft weer hoe wij een begroting en dekkingsplan ongeveer willen zien. Onder andere: kosten en dekking naast elkaar, overzichtelijke weergave in kolommen, kostenposten duidelijk onderverdeeld en een veld met ruimte voor toelichting.

Let op: het voorbeeld hoeft niet letterlijk overgenomen te worden, maar dient ter indicatie.

Klik hier om naar het voorbeeld te gaan.

5. Wat moet er in het communicatieplan?

In een communicatieplan zien we graag terug hoe je je doel en doelgroepen wilt bereiken, welke middelen je daarvoor gaat inzetten en wat je beoogde bereik is, aangevuld met een planning en organisatie (welke partijen/partners zijn erbij betrokken). Dit alles graag zo concreet als mogelijk op het moment van de aanvraag.

Vergeet uiteraard niet om een communicatiebegroting/budget op te nemen in de algemene begroting van de aanvraag, het gereserveerde budget kan ons helpen met het inzichtelijk krijgen van het ambitieniveau. Zorg dat hierbij ook dat het duidelijk is of er een ontwerper voor de communicatie wordt ingehuurd en wat deze aan vergoeding ontvangt.

Voor ons is het minder relevant hoe je het algemene publiek gaat bereiken. Wij willen juist zien hoe je specifiek de doelgroepen van de aanvraag (en die dus binnen de Pictoright Fonds voorwaarden vallen) gaat benaderen. Doe je een aanvraag voor bijvoorbeeld een traject? Dan focus je je in het communicatieplan voornamelijk op hoe je de deelnemers gaat werven.

6. Het systeem geeft aan dat het aantal woorden is overschreden, maar dit is niet het geval. Hoe kan ik dit oplossen?

Het kan voorkomen dat bij het kopiëren en plakken naar de fondsomgeving er iets misgaat in de opmaak. Er zijn 2 manieren om dit op te lossen.

 • Maak van de geplakte tekst een ‘platte tekst’. Dit doe je door alle tekst in het tekstvak van de fondsomgeving te selecteren en vervolgens te klikken op het icoontje van een clipboard met een T erin (6e icoon van rechts in de balk bovenaan het tekstvak).
 • Je kunt ook de tekst eerst in je digitale kladblok plakken en vanuit daar kopiëren naar de fondsomgeving (het kladblok maakt er automatisch een platte tekst van).
7. Wanneer krijg ik de uitslag?

Wij streven ernaar om binnen 6 weken na het verstrijken van de deadline over de uitkomst te informeren.

Vanwege de bezetting bij het bureau kan het momenteel langer duren dan gebruikelijk voordat je een antwoord van ons krijgt. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

8. Indien mijn aanvraag wordt toegekend, wanneer wordt de bijdrage dan uitbetaald?

Het Pictoright Fonds keert in principe achteraf uit, nadat de evaluatie is goedgekeurd. In dat geval wordt de bijdrage meegenomen in de eerstvolgende betalingsronde.

In sommige gevallen is een voorschot mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

9. Waar vind ik het Pictoright Fonds logo?

Het Pictoright Fonds logo ontvang je per e-mail in een EPS- en JPG-bestand indien jouw aanvraag wordt toegekend. Mocht je het logo kwijt zijn of in een ander format willen ontvangen, neem dan contact met ons op.

Let op: het Pictoright Fonds logo is een ander logo dan het Pictoright logo.

10. Zijn de deadlines voor volgend jaar al bekend?

De deadlines voor het komend jaar worden altijd aan het einde van het lopende jaar bekendgemaakt. Zodra de nieuwe deadlines bekend zijn, vind je ze terug op de homepage.

Er zijn doorgaans zes á zeven rondes per jaar.

11. Waar komt het geld voor het Pictoright Fonds vandaan?

Het Pictoright Fonds stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan een stevige beroeps- en kennisbasis voor beeldmakers uit één of meerdere van de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Na incasso van de collectieve rechten, en voorafgaand aan de uitkering daarvan, wordt er per kalenderjaar een inhouding van 10% gedaan bestemd voor de SoCu bestedingen welke verdeeld worden via het Pictoright Fonds. Van dit bedrag is 50% beschikbaar voor ondersteuning van de activiteiten van de relevante en representatieve beroepsorganisaties voor beeldmakers. De rest van het bedrag is beschikbaar voor aanvragen vanuit het werkveld die voldoen aan de richtlijnen en voorwaarden zoals te vinden op de website en in het Pictoright Fonds reglement.

De SoCu-gelden worden als volgt verdeeld over de verschillende disciplines:

Hoofdverdeling

De eerste € 100.000 wordt gelijk verdeeld over de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst (dus 1/3 per discipline). Daarna worden de gelden als volgt verdeeld over de verschillende disciplines:

 • ontwerp/illustratie: 46,75%;
 • fotografie: 46,75%;
 • beeldende kunst: 6,5%.

 

50% naar beroepsorganisaties

Nadat bovenstaande verdeling heeft plaatsgevonden wordt de helft per discipline als volgt verdeeld over de relevante en representatieve beroepsorganisaties:

 • ontwerp/illustratie:
  • BNO: 95%;
  • Kunstenbond: 2,5%;
  • NVF (NVJ cartoonisten): 2,5%;
 •  fotografie:
  • DuPho: 55,0%;
  • NVF: 42,5%;
  • Kunstenbond: 2,5%.
 • beeldende kunst:
  • BBK: 25%;
  • BOK: 25%;
  • Kunstenbond: 25%;
  • Platform BK: 25%.

 

50% voor aanvragen vanuit het werkveld

De andere helft is beschikbaar voor aanvragen vanuit het werkveld die voldoen aan de richtlijnen en voorwaarden zoals te vinden op de website en in het Pictoright Fonds reglement. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de verschillende disciplines:

 • ontwerp/illustratie: 40,8%;
 • fotografie: 40,8%;
 • beeldende kunst: 18,4%.