PICTORIGHT FONDS  / FAQ

Veelgestelde vragen

1. Wanneer krijg ik de uitslag?

Wij streven ernaar om binnen 6 weken na het verstrijken van de deadline over de uitkomst te informeren.

2. Hoe weet ik of mijn project in aanmerking komt?

Projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst komen voor financiering in aanmerking.

Voorbeelden zijn:

  • Het organiseren van een seminar voor professionele beeldmakers waarbij er mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling, ontmoeting en/of netwerken.
  • Randprogrammering met als doelgroep professionele beeldmakers behorende bij een tentoonstelling (afhankelijk van de aard).
  • Een publicatie gericht op één beeldmaker wiens werk en werkwijze van groot belang zijn (geweest) voor de beroepsgroep.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Bekijk eerst de voorwaarden. Twijfel je daarna nog? Doe dan eenvoudig een proefaanvraag. Neem voor overige vragen contact met ons op.

3. Zijn de deadlines voor volgend jaar al bekend?

De deadlines voor het komend jaar worden altijd aan het einde van het lopende jaar bekendgemaakt. Zodra de nieuwe deadlines bekend zijn, vind je ze terug op de homepage.

Er zijn doorgaans zes á zeven rondes per jaar.

4. Indien mijn aanvraag wordt toegekend, wanneer wordt de bijdrage dan uitbetaald?

Het Pictoright Fonds keert in principe achteraf uit, nadat de evaluatie is goedgekeurd. In dat geval wordt de bijdrage meegenomen in de eerstvolgende betalingsronde.

In sommige gevallen is een voorschot mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

5. Waar komt het geld voor het Pictoright Fonds vandaan?

Na incasso van de collectieve rechten, en voorafgaand aan de uitkering daarvan, wordt er per kalenderjaar een inhouding van 10% gedaan bestemd voor de SoCu bestedingen welke verdeeld worden via het Pictoright Fonds. Van dit bedrag is 50% beschikbaar voor ondersteuning van de activiteiten van de relevante en representatieve beroepsorganisaties voor beeldmakers. De rest van het bedrag is beschikbaar voor aanvragen vanuit het werkveld die voldoen aan de richtlijnen en voorwaarden zoals te vinden op de website en in het Pictoright Fonds reglement.

De SoCugelden worden als volgt verdeeld over de verschillende disciplines:

  • ontwerp/illustratie: 46,75%;
  • fotografie: 46,75%;
  • beeldende kunst: 6,5%.
6. Kan ik een aanvraag doen voor meerdere jaren?

Ja dat kan, voor maximaal 3 jaar. Onderbouw goed in de aanvraag waarom je een bijdrage voor meerdere jaren wilt aanvragen. Het Pictoright Fonds overweegt meerjarige aanvragen als duidelijk is dat dit bijvoorbeeld in de opstartfase van belang is of voor de continuïteit van een project.

Houd in gedachten dat er bij een positief advies alsnog besloten kan worden slechts één jaar toe te kennen.

7. Waar vind ik het Pictoright Fonds logo?

Het Pictoright Fonds logo ontvang je per e-mail in een EPS-bestand indien jouw aanvraag wordt toegekend. Mocht je het logo kwijt zijn of in een ander format willen ontvangen, neem dan contact met ons op.

Let op: dit is een ander logo dan het Pictoright logo.

8. Hebben jullie een voorbeeld van de begroting en het dekkingsplan?

Ja, dat hebben we. Het voorbeeld geeft weer hoe wij een begroting en dekkingsplan ongeveer willen zien. Onder andere: kosten en dekking naast elkaar, overzichtelijke weergave in kolommen, kostenposten duidelijk onderverdeeld en een veld met ruimte voor toelichting.

Let op: het voorbeeld hoeft niet letterlijk overgenomen te worden, maar dient ter indicatie.

Klik hier om naar het voorbeeld te gaan.

9. Het systeem geeft aan dat het aantal woorden is overschreden, maar dit is niet het geval. Hoe kan ik dit oplossen?

Het kan voorkomen dat bij het kopiëren en plakken naar de fondsomgeving er iets misgaat in de opmaak. Er zijn 2 manieren om dit op te lossen.

  • Maak van de geplakte tekst een ‘platte tekst’. Dit doe je door alle tekst in het tekstvak van de fondsomgeving te selecteren en vervolgens te klikken op het icoontje van een clipboard met een T erin (6e icoon van rechts in de balk bovenaan het tekstvak).
  • Je kunt ook de tekst eerst in je digitale kladblok plakken en vanuit daar kopiëren naar de fondsomgeving (het kladblok maakt er automatisch een platte tekst van).