PICTORIGHT FONDS  / Aanvraag

Hoe doe ik een aanvraag?

Via de inlogomgeving kun je een nieuwe aanvraag indienen. Ga hiervoor, of voor het aanmaken van een account, naar deze pagina.

Heb je onderstaande voorwaarden doorgenomen, maar twijfel je nog of jouw project in aanmerking komt? Doe dan eenvoudig een proefaanvraag, dan kijken we met je mee. Je hoeft hiervoor nog geen account te hebben. Als deze proefaanvraag aansluit op de richtlijnen van het Pictoright Fonds, zetten we de proefaanvraag om naar een concept. Op dat moment ontvang je een e-mail (kijk voor de zekerheid ook in je ongewenste e-mail) waarna je een account kunt aanmaken.

 

Lees hieronder wat de voorwaarden zijn voor een aanvraag bij het Pictoright Fonds.

Inhoudelijk

 • De doelgroep van het project moet binnen de door het Pictoright Fonds vertegenwoordigde disciplines vallen, te weten: ontwerp, illustratie, fotografie en/of beeldende kunst.
 • Bij aanvragen boven de €5000,- zien wij graag dat een substantieel deel van de begroting van het project wordt gedekt door financiering/bijdragen uit andere bron(nen).
 • Bij beoordeling worden naast het inhoudelijk oordeel ook o.a. onderstaande drie punten in overweging genomen. Benoem deze punten dan ook, indien van toepassing, expliciet in de aanvraag:
  • Beeldmakers die een bijdrage leveren ontvangen een redelijke vergoeding. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld een fotograaf die een evenement vastlegt of een ontwerper die de grafische vormgeving verzorgt. Meer informatie en handige rekentools vind je op deze pagina van de Kunstenbond;
  • Hoe het project of de aanvrager zich verhoudt tot de Code Diversiteit & Inclusie;
  • Hoe er rekening gehouden wordt met duurzaamheid & circulariteit binnen het project (bijvoorbeeld; welke keuzes worden gemaakt op het gebied van reizen (van buitenlandse gasten), bij het gebruik van materialen of in de catering bij een event.).
 • Voor projecten of evenementen die al hebben plaatsgevonden kan geen bijdrage worden aangevraagd.
 • Door de grote hoeveelheid aanvragen op het gebied van talentontwikkeling geldt er een aanvullende voorwaarde voor deze aanvragen. Er moeten minimaal 10 beeldmakers, die binnen de Pictoright disciplines vallen, deelnemen aan het talentontwikkelingstraject om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
 • Het maximumbedrag voor een aanvraag is €35.000

Twijfel je of je jouw project in aanmerking komt? Doe een proefaanvraag.

Neem voor overige vragen contact met ons op.

Let op: Mocht de aanvraag afwijken van de procedurele en/of inhoudelijke voorwaarden dan behoudt het Pictoright Fonds zich het recht voor de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 

Praktisch

 • Neem voor het doen van een aanvraag kennis van het volledige Pictoright Fonds Reglement.
 • Zorg voor een heldere en overzichtelijke begroting inclusief dekkingsplan, beiden tabelvorm en aangeleverd in een pdf-document.
 • Het Pictoright Fonds keert in principe achteraf uit. In sommige gevallen is een voorschot mogelijk.
 • Het (onderdeel van het) project waarvoor je de aanvraag doet mag niet binnen 6 weken na de deadline van start gaan.

 

Wat verwachten wij indien het aangevraagde project wordt toegekend?

 • Duidelijke naamsvermelding inclusief logo Pictoright Fonds.
 • Updates als er wijzigingen zijn of als het project geannuleerd wordt. In zo’n geval kan er besloten worden het toegekende bedrag aan te passen of in zijn geheel niet uit te keren.
 • Een evaluatie van het project of het jaarverslag (zie uitleg hieronder).

Let op: het Pictoright Fonds kan eventueel meer specifieke voorwaarden stellen.

 

Evaluatie

Graag ontvangt het Pictoright Fonds uiterlijk drie maanden na afloop van het project of, in geval van ondersteuning van de organisatie, drie maanden na afloop van het financieel boekjaar een evaluatie. Gebruik hiervoor het Evaluatieformulier Pictoright Fonds.

In het kort willen wij de volgende zaken terugzien in de evaluatie:

 • De gegevens van het betreffende project en de aanvrager.
 • Een financiële afrekening en definitieve dekking (max. 2 A4 inclusief eventuele toelichting). Bij een meerjarige aanvraag waarbij de termijnen nog niet verlopen zijn vragen wij u ook om een begroting voor het komende jaar.
 • Een inhoudelijk verslag/evaluatie van het project (max 4 A4) of het jaarverslag.
 • Een overzicht van de communicatie uitingen waarin het Pictoright Fonds als sponsor genoemd wordt, inclusief enkele voorbeelden.
 • Voeg de verschillende onderdelen samen tot één bestand en verzend het als pdf-format.
 • In geval van een publicatie of als er een catalogus of andersoortige publicatie m.b.t. het project is ontvangen wij graag 3 bewijsexemplaren.

Let op: het Pictoright Fonds behoudt zich het recht voor om in geval van substantiële afwijkingen van de aanvraag een gedeelte of het gehele bedrag niet uit te keren of terug te vorderen.