PICTORIGHT FONDS  / Toekenningen
2023

Ruigoord 50 jaar: Oase van Verwondering

In het jubileumjaar van Ruigoord opent het kunstenaarsdorp de Oase van Verwondering: een openluchtmuseum voor ecologisch ingebedde kunst met bijbehorend cultuureducatief en participatief jaarprogramma. Zo ontsluiten we Ruigoord voor de toekomst als een platform voor creatieve innovatie, samenwerking, kennisdeling en presentatie.

Kennisuitwisseling en symposium: we nodigen Nederlandse en buitenlandse creatieve doeners en denkers uit om elkaar te inspireren. Via allerlei festivalonderdelen faciliteren we ontmoeting, uitwisseling en kruisbestuiving tussen de professionele kunstenaars: lezingen, netwerksessies, workshops, rondetafelgesprekken en masterclasses. Daarnaast betrekken we beeldmakers bij het driedaags internationaal Futurologisch Symposium over wat kunst en creativiteit betekenen voor het Symbioceen – tijdperk waarin mens en natuur in harmonie leven.

Laboratorium en proeftuin: voor beeldmakers is Ruigoord met de Oase een inspiratie- en leertuin, waar volop uitwisseling mogelijk is – tussen disciplines en ambachten, makers en publiek, van kennis en kunde, theorie tot uitvoering. Deelnemers aan het programma worden aan alle kanten gestimuleerd zich te ontwikkelen door verbinding met elkaar.

Werkperiodes en residenties: betrokken kunstenaars en ontwerpers verblijven op Ruigoord, worden tijdelijk atelierhouder en opgenomen in de community. De Oase biedt stage- en werkervaringsplekken aan diverse achtergronden, autodidact en (oud-) kunstacademiestudenten en van jong tot oud. Zij zijn in de ontwikkeling van de programma’s onderdeel van projectteams op Ruigoord en in die rol betrokken bij kunstinstallaties, bouwwerken, (onderwijs)programma’s en festivals als Landjuweel.

Dennis Bouman

In 2023 zet Ruigoord zichzelf op de kaart als creatieve broedplaats voor kunstenaars, die hun verbeelding en ambacht inzetten voor het zichtbaar en mogelijk maken van een duurzame, inclusieve toekomst.

Deze aanvraag betreft de jaarprogrammering voor de activiteiten voor beeldmakers uit alle drie de disciplines. De programmering is door het hele jaarprogramma verweven.