PICTORIGHT FONDS  / Toekenningen
2023

decolonial anti-monuments

Het symposium dekoloniale anti-monumenten op 14 oktober is randprogramma van de tentoonstelling ‘If we remain silent’ van Ana Bravo Pérez bij Casco Art Institute: Working for the Commons. De deelnemende kunstenaars zijn Anguezomo Mba Bikoro, Ana Bravo Pérez, Noor Abed, Cristina Flores Pescoran en de moderator is Rosalba Icaza.

‘If we remain silent’ is een voorstel van Pérez voor een feministisch, dekoloniaal anti-monument ter nagedachtenis aan vrouwelijke sociale leiders in de frontlinie van de klimaatcrisis in Abya Yala.

Het symposium betreft een eendaags, verdiepend programma dat tussen de 60 à 80 kunstenaars en andere kunstwerkers bijeenbrengt voor kennisuitwisseling over kunstprojecten als dekoloniale antimonumenten. Daarmee zet het een internationale tendens in het kunstenveld in Nederland op de kaart dat de waarde van kunst bij maatschappelijke kwesties vooropstelt.

Ana Bravo Pérez – If we remain silent, 2023 (filmstil)

Vele kunstenaars, waaronder een aantal deelnemers van het symposium, hebben in de afgelopen jaren vanuit een dekoloniale artistieke positie vergelijkbare efemere, grootschalige kunstprojecten gerealiseerd in samenwerking met een diasporagemeenschap die in de publieke ruimte slachtoffers van koloniale onderdrukking in herinnering brengen. Deze dekoloniale benadering van gedenktekens leidt tot het maken van anti-monumenten, kunstwerken met grandeur die niet imposant willen zijn waarin onderdrukte stemmen, orale tradities, collectieve kennis en gemarginaliseerde geschiedenissen centraal staan. Deze kunstprojecten voegen hiermee een hoofdstuk toe aan de begrippen tegenmonument of anti-monument, die de afgelopen decennia in Europa vooral zijn gebruikt in verband met de gedenktekens voor slachtoffers van de holocaust.

De aanvraag bij het Pictoright Fonds is gericht op kennisuitwisseling van beeldend kunstenaars. Het symposium brengt deze doelgroep bijeen om na te denken over hoe kunstenaars kunnen bijdragen aan maatschappelijke debatten over anti-monumenten, dekoloniale geschiedenis en publiek herdenken.